БОЯДИСВАНЕ

Индустриално боядисване по безвъздушен метод. Доставка и полагане на акз-системи на утвърдени световни производители с висока устойчивост. Доставка и полагане на противопожарни бои. Нанасяне на антиерозийни, хидрофобни покрития върху бетони и естествени материали-камък и дърво.

Вортекс Трейд ООД разполага със специалисти – опитни и квалифицирани промишлени бояджии, които изпълняват: Професионално машинно полагане на всички видове бои и защитни покрития с приложения в гражданското, индустриалното и инфраструктурното строителство.

Z

Всички видове промишлено бояджийство. Извършване на различни рутинни и превантивни бояджийски дейности, боядисване на високи стоманени конструкции и др.

Z

Изключително добри умения за работа на скеле, вишки, платформи, отлично ползване на обезопасителни колани.

Z

Работа в корозивни атмосферни области, предмет на токсични газове и абразивни материали, цистерни, кораби, бункери, построени от алуминий или цветни метали.

Z

Подготовка на повърхността чрез използване на бластьорско оборудване в процеса на създаване на профил на метални конструкции, бластиращи метални повърхности, добър опит в индустриална среда.

Вортекс Трейд ООД гарантира за квалификацията на работниците и качеството на изпълнение на поръчката.
Поради спецификата на външното боядисване – височина, терен, необходимост от използване на допълнителна техника и съоръжения, наш екип ще извърши безплатен оглед на обекта и ще формира за Вас крайна оферта на желаните услуги и материали.