УСЛУГИ

Хидроструене

Хидроструенето е техника за почистване на повърхности разчитаща изцяло на енергията на водната струя, която удря повърхността за постигане на…

Пясъкоструене

Под пясъкоструйна обработка се разбира почистване на повърхността под въздействието на пясък като абразивно средство…

Хидро пясъкоструене

Хидро пясъкоструене се използува предимно при обработка на каменни и бетонови повърхности на места, където не бива да се вдига…

Боядисване

Вортекс Трейд ООД разполага със специалисти – опитни и квалифицирани промишлени бояджии, които изпълняват: Професионално машинно…