ХИДРОСТРУЕНЕ

Хидроструенето е техника за почистване на повърхности разчитаща изцяло на енергията на водната струя, която удря повърхността за постигане на почистващ ефект. При хидробластиращите системи не се използват абразиви. Следователно проблемите, предизвикани от замърсяването с прах са елиминирани.