ХИДРО ПЯСЪКОСТРУЕНЕ

Хидро пясъкоструене се използува предимно при обработка на каменни и бетонови повърхности на места, където не бива да се вдига прах.
При работа по фасади на сгради в урбанизирани зони, смесеното абразивно действие и водната струя под налягане, гарантират пълното отсъствие на прах в атмосферата.